Cháy do nấu ăn

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy nhà ở NSW là do không trông khi nấu ăn.

Rà trên / Bấm vào các vật đã được đánh dấu trong nhà bếp ở trên hoặc sử dụng nút "xem tất cả" ở bên dưới để tìm hiểu về vấn đề an toàn hỏa hoạn nhà bếp.

NẾU CHẢO CỦA QUÝ VỊ BẮT LỬA THÌ PHẢI LÀM NHỮNG ĐIỀU SAU

Tắt bếp (nếu an toàn để làm như vậy) và dùng nắp vung che ngọn lửa lại.

Không bao giờ dùng nước để dập một đám cháy mỡ hoặc dầu.

Dùng bình cứu hỏa hoặc mền chống cháy vài giây sau khi bốc lửa, nếu quý vị tự tin làm được.

Rời khỏi bếp, đóng cửa lại và gọi Ba Số Không ‘000’.

QUÝ VỊ CÓ BIẾT?


VIỆC SỬ DỤNG SAI LÒ SƯỞI, THUỐC LÁNẾN LÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY CHÁY PHỔ BIẾN.


KHI ĐANG NGỦ, QUÝ VỊ SẼ KHÔNG NGỬI THẤY MÙI KHÓI TỪ MỘT ĐÁM CHÁY.


NGUY CƠ TỬ VONG KHI CHÁY NHÀ SẼ TĂNG GẤP ĐÔI NẾU KHÔNG CÓ CHUÔNG BÁO KHÓI CÒN HOẠT ĐỘNG.

FIRE & RESCUE NSW GIẢI QUYẾT KHOẢNG 4.500 VỤ CHÁY NHÀ MỖI NĂM. MỘT NỬA TRONG SỐ ĐÓ BẮT NGUỒN TỪ TRONG BẾP, CHỦ YẾU LÀ DO KHÔNG ĐỂ Ý KHI NẤU ĂN.


CÁC THIẾT BỊ VÀ HỎNG HÓC ĐIỆN GÂY RA GẦN 40% VỤ CHÁY NHÀ.