Báo động khói

DỮ KIỆN

Hầu hết người ta chết trong các vụ hỏa hoạn là bị chết do khói độc. Chỉ một cảnh báo sớm có thể cho gia đình quý vị có thời gian để thoát ra khỏi phòng đầy khói. Khi đang ngủ, quý vị sẽ không ngửi thấy khói từ một chỗ cháy và khói thực sự sẽ khiến quý vị chìm trong giấc ngủ sâu hơn.

Pháp luật

Theo luật*, tất cả dân chúng Tiểu bang NSW phải có ít nhất một chuông báo khói đang hoạt động, đáp ứng Tiêu chuẩn của Úc AS3786, được lắp đặt ở tại mỗi tầng lầu trong nhà mình, tuân theo các hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhà này bao gồm nhà do chủ sở hữu cư ngụ, cơ ngơi thuê mướn, nhà có thể chuyển đi được, xe nghỉ (caravan), xe thùng để cắm trại (campervan) và các loại cơ ngơi di động khác (không bao gồm lều trại) nơi mọi người ngủ.

CÁC LOẠI CHUÔNG BÁO KHÓI

Có các kiểu chuông báo có dây cứng (được nối với nguồn điện chính và có pin dự phòng), các kiểu dùng pin 9V và pin lithium 10 năm.

Chuông báo khói dành cho gia cư có hai loại chính, là pin quang điện và pin ion hóa. Cả hai loại chuông này đều có thể đưa ra cảnh báo sớm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, loại chuông quang điện xem như có vẻ ưu việt hơn loại ion hóa.

Nếu quý vị đang chỉ lắp đặt chỉ một chiếc chuông thôi, thì dịch vụ cứu hỏa mạnh mẽ khuyến cáo chiếc chuông đó nên là loại quang điện.

Còn có các kiểu chuông dành cho phòng bếp và xe nghỉ (có gắn một nút làm cho im được) và để dành cho những người có các nhu cầu đặc biệt như bị khó nghe.

LẮP ĐẶT

  • Chuông báo khói phải được lắp đặt tuân theo các hướng dẫn của nhà sản xuất.
  • Đối với các cơ ngơi thuê mướn, xin xem Bộ Mậu dịch Công bằng.
  • Chuông báo khói có dây cứng nên được thợ điện có chuyên môn gắn.

BẢO TRÌ

  • Kiểm tra hàng tháng
  • Làm vệ sinh mỗi sáu tháng một lần
  • Thay pin mỗi năm một lần
  • Mỗi 10 năm lại thay chuông một lần

Để biết thêm thông tin, xin truy cập trang mạng fire.nsw.gov.au

Đạo luật Tu chính Luật lệ Xây dựng (Chuông báo Khói) Năm 2005 và Quy định Tu chính về Thẩm định và Quy hoạch Môi trường (Chuông báo khói) Năm 2006 bắt đầu tại Tiểu bang NSW vào ngày 1 tháng Năm năm 2006.